Virtual Southeast Asia Career Fair 2022

0
275

SỰ KIỆN VIRTUAL SOUTHEAST ASIA CAREER FAIR 2022 DÀNH CHO (CỰU) SINH VIÊN IU! 

Đã mở đơn đăng ký dành cho Job seeker, hãy đăng ký tham dự ngay và gặp gỡ các doanh nghiệp tại mục “career fair” trên nền tảng WHOVA, cũng như nộp đơn vào các vị trí tuyển dụng. 

ĐĂNG KÝ tham dự MIỄN PHÍ tại: s.id/VSEACF2022

Hãy tạo tài khoản Whova, xây dựng hồ sơ trực tuyến và đăng tải CV của bạn. 

(!) Nếu bạn đã từng tham dự sự kiện VSEACF năm ngoái, hãy đăng nhập bằng tài khoản email mà bạn đã từng đăng ký (s.id/VSEACF2022) và click vào mục “quên mật khẩu”.

Đăng ký MIỄN PHÍ ngay hôm nay và chúc các bạn thành công! 

———-

Calling all IU Alumni to join Virtual Southeast Asia Career Fair 2022.

Registration for Job seeker is open and meet the participating companies in the ‘career fair section’ on WHOVA platform and apply for job vacancies.

Purchase the FREE ticket at s.id/VSEACF2022

Create your Whova account, build your profile and upload your CV to get notice.

(!) If you are participants from last year’s VSEACF, please sign in with email address (s.id/VSEACF2022) you used to register for the event and click forgot password.

Grab your FREE tickets! and Good luck with your job hunting!